JU TO VRANJE-Izvestaj o radu sa finansijskim izvestajem o poslovanju za 2018.god.