На платоу изнад Кршевичке реке најстарији налази потичу с краја бронзаног и из старијег гвозденог доба, али моћни слојеви са остацима архитектуре и многобројним покретним налазима одговарају распону од почетка IV до првих деценија III века пре н.е. Истраживања су показала да се у срцу Балкана, далеко од тада цивилизиваног света, налазило урбано насеље, грађено по грчким узорима, које је процват доживело у време Филипа Македонског и Александра Великог. Претпоставка је да се ради о изгубљеном граду Дамастиону.