У близини Врања јесте најтоплија бања у Европи – Врањска Бања. Бањски туризам је развијен са аспекта здравствено-лечилишног туризма, ради се на његовом побољшању, а и на проширењу понуде односно на развоју рекреативног туризма, како би се проширила циљна група туриста, обогатила туристичка понуда, а пре свега искористиле природне вредности бање.

Програм обиласка туристичких вредности Врањске Бање:

Обилазак Специјалне болнице за рехабилитацију и Краљеве каде

Посета цркви Св. Илије

Посета брани Првонек

Цена услуге пратиоца групе: 3000.00 РСД по групи (група до 50 особа). Могућа је и посета других објеката наведених у осталим програмима, заправо могућа је њихова комбинација како би се жељене потребе туриста задовољиле.

 Преузмите програм обиласка