На подручју врањске општине још увек није развијен сеоски туризам, иако постоји велики потенцијал за његов развој. Село је све чешће мотив туристичких кретања и могућност бежања из градске, еколошки нарушене, средине како би се одређено време провело у природи. Сеоска насеља Пчињског округа дају велику могућност за развој сеоског туризма. Погодна места за развој сеоског туризма су: Пољаница, Крива Феја, Дуга лука, Првонек, Изумно.

Пољаница обухвата северо-западни, брдско планински део Врања у горњем току Ветернице. Правцем исток-запад, од врха Стрешачки Деја (904м) до врха Копиљак (1126м) има око 14 км, а правцем север-југ од врха Јужин камен (1227м) до врха Гоч (Врање) (1106м) око 18 км. Површина Пољанице је око 180 км². Просечна надморска висина је око 700м, а креће се од 515м у Мијовцу до 1120м у Сикирју. У саставу Пољанице спадају 22 села чији је центар село Власе удаљено од Врања 25 км. Села са десне стране Ветернице су права земљорадничка, а са леве углавном сточарска, богата шумом.

Крива Феја је највеће село на планини Бесна Кобила. Налази се 34 км источно од Врања. Састоји се из више махала. Локално становништво бави се сточарством и пољопривредом.

Изумно, Дуга лука и Првонек – Када се крене из Врањске Бање у правцу бране „Првонек”, удаљености 8 км, смењују се села Изумно, Дуга лука и Првонек, једно за другим. Прелепа природа, чист ваздух, као и река Бањштица допуњују лепоте овог краја.

Сеоски туризам тренутно има карактер посете рођацима на селу у току годишњег одмора, где у воћњацима, шумарцима, на ливадама и речицама са кристаласто бистром водом, време неосетно тече.