Прибојчићева кућа је кућа Добривоја Прибојчића, виђеног врањског трговца. Кућу је саградио његов отац Манасије кафеџија. Кућа је мало старија од Борине куће, у оријентално-балканском стилу и седиште је књижевне заједнице “Бора Станковић”. Налази се у улици Јустина Поповића, а  двориште куће је капиџиком повезано са двориштем Борине куће.