Просечна надморска висина је 480м. Ради се о брдско-планинском пределу који пресеца долину Јужне Мораве. Од планина и планинских врхова издвајају се Бесна Кобила (Бесна Кобила 1922м и Патарица 1806м), Зладовска планина (Коћурица 1568м), Кукавица (Влајна 1442м), Грот (1325м), Облик (1310м), Китка (1295м), Пљачковица (1231м), Крстиловица (1154м) и Пржар (731м).

Од рудног богатства издвајају се руде неметала, олова и цинка, као и минерали од којих се посебно истиче зеолит, а налази се у селу Златокоп близу Врања, које је једно од два тренутно активна налазишта у Србији.