Врањска котлина богата је шумама, како листопадним тако и четинарима, као и разноврсним лековитим биљем. По природним ресурсима се истиче и пољанички крај и предео у захвату планине Мотина (Барелић са околним селима), као и првонечки крај са акумулационим језером и браном Првонек.

Заштићене су површине под шумама, као и подручје на планини Бесна Кобила која је станиште заштићене врсте белоглавог супа. Дивље животиње које су заступљене на територији Врања су дивље свиње, срне, зечеви, јаребице (лат. Perdixperdix), дивље пловке, дивље гуске, дивљи голубови, грлице, препелице, фазани, лисице, вукови, медведи итд.

Бонитет флоре и фауне на територији града Врања је изузетан. Постоје оптимални услови за раст и развој биљног и животињског света, оптималан однос животињског света и богат матични фонд појединих врста што представља добар развојни потенцијал.