Један је од најстаријих споменика историје и културе у овом крају. Представља остатке средњовековног утврђења, на античким темељима. Удаљено је од града око 4 км, на истуреном гребену уз пут који спаја Врањску са Лесковачком котлином. Претпоставља се да га је подигао византијски цар Јустинијан Први у VI веку.

По народном предању, то је био град српског јунака Марка Краљевића. Са јужне и источне стране тврђава је заштићена масивним бедемима, а на западу се налази стрма литица. У централном делу доњег платоа откривени су остаци сакралног објекта, грађеног од притесаног камена. Основа му је у облику крста, претпоставља се да је грађена у XII веку.