Измена плана јавних набавки за 2022. годину – измена број 2