Извештај о раду са финансијским извештајем о пословању за 2021. годину