Odluka o obustavi postupka za JNMV nabavka usluga fizickog i tehnickog obezbedjenja objekata