У периоду од 25.09 до 27.09.2020. године у Нишу су одржани „Дани туризма 2020“ и том приликом поводом обележавања Светског дана туризма на конференцији „Туризам југоисточне Србије“, потписан је споразум о пословно техничкој сарадњи туристичких организација југоисточне Србије, са циљем развоја промоције туристичке регије југоисточне Србије, пројектна партнерства за приступ фондовима, креирањем интегралног туристичког производа југоистичне Србије….

О самом значају регионалног умрежавања туристичких организација под покровитељством ТОС-а говорила је на конференцији Весна Раца, помоћник директора ТОС-а. Миланка Цветковић, председница Удружења туристичких манифестација Србије истакла је утицај манифестације на туристичку атрактивност града и регије, проф. др. Снежана Штетић редовни професор ПМФ-а је говорила о значају и улози туристичких водича за развој туристичких производа а доцент Марија Братић о креирањем интегралног туристичког производа југоистичне Србије.

Након тога је уследило потписивање споразума о пословно техничкој сарадњи туристичких организација, где је испред туристичке организацијe града Врања, директорка Весна Петровић потписала исти.

Следећег дана организована је студијска посета у другом граду, ове године је то био град Прокупље, где ТОПК била домаћин, а за следеће године је договорено да то буде Врање.