Правилник о коришћењу средстава репрезентације и угоститељских услуга у ЈУ Туристичка организација града Врања