ЈУ „Туристичка организација града Врања“ расписује Јавни конкурс ради прикупљања писаних пријава за издавање 10 (десет) дрвених тезги ради продаје у Градском парку за тромесечни период (јун, јул и август 2022.). Тезге су нумерисане и обележене, а укупна  површина тезге износи 2 (два) метра квадратна  . Право на конкурс имају сва правна и физичка лица.

►ТЕКСТ И УСЛОВИ КОНКУРСА са обрасцем