ЈУ „Туристичка организација града Врања“ расписује Јавни конкурс ради прикупљања писаних пријава за издавање 10 (десет) монтажних дрвених кућица, на период од 01.12.2022. године до 06.01.2023. године, а за потребе уличне Новогодишње продаје, у улици Краља Стефана Првовенчаног од продавнице YUMCO до зграде Градске управе у Врању. Рок за подношење писаних пријава је до 28.11.2022. године до 12:00 часова.

Текст и услови конкурса са обрасцем.